• Imprimeix

Eines estadístiques online

Eines estadístiques via web enfocades al control epidemiològic: SART, RiskDiff i WAERS

SART

Anàlisi estadístic de taxes i tendències:

- Les taxes brutes (TB).

- Les taxes ajustades a una població estàndard (TA).

- Les taxes truncades (TT) per 105 persones any.

- Les tendència temportal de les taxes.

- La raó d'incidència/mortalitat i predicció de les taxes.

RiskDiff

Anàlisi de les diferencies degudes a factors de risc demogràfics per tendències o poblacions.

WAERS

Càlcul via web de la supervivencia relativa.

Els resultats

Aquestes aplicacions permeten obtenir els següents resultats:

1) Descriptiva: càlcul de taxes.

2) PCA: càlcul de tendència temporal.

3) SIR/SMR: càlcul de raons d'incidència i/o mortalitat.

4) Predicció de casos futurs o en regions on no es disposa de dades.

5) RiskDiff: càlcul de l'evuloció temporal del risc.

6) WAERS: càlcul de la supervivència relativa.

Data d'actualització:  30.06.2010