Emocions

Quan apareix una situació inesperada i difícil a la vida, les persones reaccionen de maneres molt diverses. Després de conèixer el diagnòstic de càncer és natural experimentar sentiments de por, disgust, desesperança o fins i tot d’incredulitat o xoc. Cal un cert temps per acceptar i entendre el diagnòstic.

En general, les persones amb càncer afronten la situació com altres persones ho fan davant d’altres problemes diferents de la vida. Després de la situació inicial d’impacte en rebre el diagnòstic, i de l’inici del tractament, s’adonen que tenen capacitat per continuar desenvolupant la seva vida normalitzant així com integrant l’experiència del diagnòstic de càncer.

Comença un procés d’aprenentatge individual per adaptar-se a les noves  circumstàncies i incorporar-les a la vida quotidiana, a les relacions personals, al treball o l’oci.

Naturalment, en algunes ocasions la fortalesa emocional habitual pot disminuir i es poden passar moments més febles o fràgils, fins que es torna a recuperar l’ànim. També és possible que en qualsevol moment calgui la intervenció d’un especialista que ajudi a afrontar les situacions més complexes o feixugues. En aquest sentit, l’equip assistencial us assessorarà.

Cada persona intenta trobar i utilitzar els mecanismes propis que li funcionen. No hi ha regles sobre això. Tot i que aquesta és una experiència individual, moltes persones que l’han viscuda han trobat positius alguns dels suggeriments següents:

  • Saber què em passa. Hi ha persones que com més informació tenen sobre el diagnòstic i el tractament, més sensació de control tenen i participen més activament en les decisions i les activitats per tenir cura de si mateixes.
  • Expressar els sentiments. Per a algunes persones poder expressar els sentiments és un gran alleujament, perquè es poden manifestar en relació  amb el moment que viuen sense la necessitat d’amagar o dissimular els diferents estats d’ànim. Això comporta que, prèviament, han informat de la seva situació el seu entorn habitual, com la família, les amistats i/o els companys i companyes de feina.
  • Tenir cura de mi mateix. Aquest és un període en què dedicar temps a un mateix ajuda a tenir més sensació de confortació, com ara fer aquelles activitats que resulten agradables, o incorporar-ne d’altres per millorar la salut, com la nutrició i mantenir-se tan actiu com sigui possible.

També hi ha persones que prefereixen portar la situació d’una manera més individual, sense compartir gaire, o bé prefereixen tenir un coneixement més bàsic de la malaltia. En tot cas, cadascú adoptarà les mesures que li siguin més convenients, d’acord amb les seves preferències i experiències personals.

Les emocions, tant les que són percebudes com a positives com les negatives, són sentiments humans que apareixen com a resposta natural a diverses situacions. Ocasionalment, algunes emocions negatives poden afectar substancialment la qualitat de vida. Quan això passa cal consultar l’equip assistencial per valorar la millor opció de tractament.