A traves de l’herència genètica els pares transmeten als fills caràcters físics com ara el color dels cabells o dels ulls per exemple i també aspectes de la personalitat. De la mateixa manera es poden transmetre algunes malalties concretes o be una tendència a desenvolupar-les.

 

Si en els pares hi ha algun gen alterat (alteració genètica) que predisposi a desenvolupar una malaltia concreta els fills tindran més risc de desenvolupar aquesta malaltia que la resta de població general.

 

Només entre un 5-10% de tots els càncers es desenvolupen a causa d’alteracions genètiques heretades o mutacions germinals. S’anomenen càncers hereditaris.