• Imprimeix

Qui hi participa

Els participants variaran en funció de què s’estigui estudiant en cada assaig. En general, els criteris comuns per a tots els assaigs són els següents:

Criteris generals

  • Tenir un tipus de tumor i nivell d’extensió concret de la malaltia.
  • Haver rebut un cert tipus de teràpia anteriorment.
  • Estar en un grup d’edat determinat.

Altres criteris

  • La seguretat: algunes persones poden tenir altres problemes de salut a més del procés de càncer que viuen. En aquest sentit, s’ha d’assegurar que la utilització de l’assaig clínic no augmenta el risc o empitjora la salut, per la qual cosa sempre s’avaluen amb detall els criteris d’inclusió tenint en compte la situació individual de cada persona.

  • Resultats significatius: cal respectar els criteris d’inclusió per assegurar-se que els resultats que s’obtenen deriven del tractament estudiat i no d’altres factors.

Aleatorització

Probablement, si seguiu algun tipus d’assaig clínic, en algun moment haureu sentit aquesta paraula.
L’aleatorització o “randomització” és un procés que s’utilitza en els assaigs clínics per evitar que factors desconeguts puguin afectar els resultats.
S’aplica a tots els assaigs de fase III i a alguns de fase II, i s’anomenen assaigs clínics aleatoritzats.

L’aleatorització consisteix en el següent:

Entre les persones que compleixen els criteris d’inclusió en l’estudi es fan dos grups:

  • Grup control: a aquestes persones se’ls administra el tractament estàndard conegut adequat.
  • Grup d’investigació: se’ls administra el nou tractament.

El fet de pertànyer a un grup o l’altre ho determina l’atzar: un programa informàtic o una taula aleatòria de números distribueix els participants en els dos grups. En aquesta adjudicació no intervé cap professional, sinó l’atzar, de manera que qualsevol persona té les mateixes probabilitats per anar a un grup o a l’altre.

Quan es comparin els resultats dels dos grups es veurà si el nou tractament és més efectiu o provoca menys efectes secundaris.

Data d'actualització:  28.02.2011