• Imprimeix

Protecció del pacient

El bon funcionament dels assaigs clínics i el respecte als drets del pacient estan assegurats per normes regulades per decret (Reial decret 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments, publicat al BOE núm. 33, de 7 de febrer de 2004).

Elements clau:

 • Consentiment informat: aquest és un procés en el qual l’equip assistencial us explicarà detalladament:

  • L’objectiu de l’assaig clínic,
  • Els procediments,
  • Els riscos i els beneficis.

  També us assessoraran pel que fa a:
  • La presa de decisió de participar-hi o no,
  • El dret d’abandonar en qualsevol moment l’assaig quan es vulgui, sense donar explicacions i sense cap perjudici per rebre l’atenció mèdica necessària.

És important aclarir tots els dubtes que tingueu. Pregunteu tot allò que considereu necessari: cal disposar de tota la informació per prendre la decisió de participar-hi.

 • Seguiment específic: des del moment en que es comença a participar en l’assaig clínic hi ha un seguiment específic sistemàtic.

Data d'actualització:  05.01.2010